O firme

MOLIX SK, s.r.o. je obchodná i poradenská firma, ktorá zabezpečuje predaj vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby, najmä prípravkov na ochranu rastlín, osivá a hnojivá s možnosťou prefinancovania až do zberu príslušnej rastlinnej komodity. Ponúkame aj odborné poradenstvo v ochrane rastlín priamo na poli a rozvoz prípravkov na ochranu rastlín.